Wody głębokie jak niebo Pyrkon 2011

Wody głębokie jak niebo, tekst M. Wibrysa do opowiadań A. Brzezińskiej z tomu „Wody głębokie jak niebo ” z muzyką Barbary Karlik.
Tekst jest jednym z czterech finalistów konkursu harfiarki.