Dark is the colour – Pyrkon 2009

 

Dark is the colour, pieśń tradycyjna w wersji śpiewanej przez Elizabeth Cronin. Nagranie z koncertu na Pyrkonie 2009.

Dark is the colour, a traditional ballad in Elizabeth Cronins lyric version performed live at Pyrkon 2009.