Harfspotting

Dziś można wypatrywać harfy celtyckiej na Sopockim Monciaku.