Koncert w kafejce Goldwasser

W lipcu harfiarka bêdzie gra³a regularnie w kafejce Goldwasser przy ulicy D³ugi Targ 28/29 na Gdañskiej starówce.

Koncert w kafejce Goldwasser

W lipcu harfiarka bêdzie gra³a regularnie w kafejce Goldwasser przy ulicy D³ugi Targ 28/29 na Gdañskiej starówce.

Koncert w kafejce Goldwasser

W lipcu harfiarka bêdzie gra³a regularnie w kafejce Goldwasser przy ulicy D³ugi Targ 28/29 na Gdañskiej starówce.