Kołysanka Dory Wilk

Jasne Ostrze wschodu niesie bystrość myślii nauki wielu mądrych kobietJak na skrzydłach wiatru niosą Ciebiewieczną są nauką, słońca wschodem Wiatr z południa go...