Rota Vorstendomu

Chwała niechaj będzie cnotom
Chwała mieczom naszych Braci
Zakon naszą jest opoką
Mądrość świętych nas prowadzi

Ten cnotliwy, kto wysiłku
się nie lęka ani pracy
kto nie szuka odpoczynku
kosztem pracy swoich braci

Ten cnotliwy kto opiekę
swą roztacza nad słabszymi
czy to żyjąc czy po śmierci
przed złem i Zielenią broni

Ten cnotliwy kto bezstronny
stanem się nie sugeruje
ale sądzi sprawiedliwie
waśnie mądrze rozwiązuje

Ten cnotliwy kto o czystość
dba słów, myśli i oręża
Nie zadaje się z obcymi
I krwi swojej nie rozrzedza

Ten cnotliwy kto odważny
tako w bitwie jak i w życiu
Ramię w ramię stoi z Bratem
I nie czai się w ukryciu

Ten cnotliwy kto rozkazy
swych dowódców wykonuje,
wiedząc, że to dyscyplina
siłę armii utrzymuje

Ten cnotliwy kto wciąż dąży
do idei doskonałej
Dba o dobry wizerunek
i rozwija swoje ciało

Utwór napisany dla Zakonu Miecza z Vorstendomu, krainy świata Orkonowego. Tekst i muzyka Barbara Karlik CC-BY-SA.