Okamgnienie

Nie mam tego, co masz Ty
I nigdy mieć nie będę
Nie masz tego co mam ja
I nigdy nie zdobędziesz

Z każdą chwilą jest
Mnie jakby trochę mniej
Więc zanim zniknie słońce
A ja razem z nim

Spójrz na mnie
masz w spojrzeniu
fragmenty mojego istnienia
Jestem tylko chwilą
Zaklętą w spojrzeniu

Spójrz na mnie
W Twej źrenicy
Dopóki me odbicie
Mam jeszcze
Chwilę, dwie

Jeszcze przez chwilę patrz
Lubię chwili tej smak
Powiesz mi – życie trwa
Dla mnie to nie jest tak

Spójrz na mnie
masz w spojrzeniu
fragmenty mojego istnienia
Jestem tylko chwilą
Zaklętą w spojrzeniu

Spójrz na mnie
W Twej źrenicy
Dopóki me odbicie
Mam jeszcze
Chwilę, dwie

Jedno spojrzenie, za które Tobie dziękuję. Małe drgnienie, którego mogłam się chwycić i wyciągnąć z wiecznego rozedrgania iskrę, która zmieniła je w muzykę.
Tekst i muzyka Barbara Karlik CC-BY-SA maj 2012