Wody głębokie jak niebo

1.

W jakim kraju, w której chwili,
Jakiej ziemi, słońcu, cieniu?
W mej pamięci, twym wspomnieniu?
Ja gdzie indziej, ty tuż obok,
Falą, niebem kołysani;
Rozdzieleni, znalezieni,
Wciąż szukamy.

Ref.
Jakże mamy znaleźć siebie,
Utopieni w słodkim mleku,
Wypłukani, odsączeni,
Zamienieni w coś innego,
Niż być miało? W miałkim piasku
Szukam ciebie po omacku.
Odmieniony, odmieniona,
Dłoń wyciągam nieodmiennie,
Dłoń wyciągasz, patrzysz we mnie.

2.

W którym dźwięku,w jakim rytmie,
Jakim krzyku, szlochu, śmiechu?
W twojej ciszy, mym oddechu?
Ja tuż obok, ty gdzie indziej,
Wiatrem, śpiewem kołysani;
Znalezieni, rozdzieleni,
Wciąż szukamy.

Ref.
Jakże mamy znaleźć siebie,
Utopieni w słodkim mleku,
Wypłukani, odsączeni,
Zamienieni w coś innego,
Niż być miało? W miałkim piasku
Szukam ciebie po omacku.
Odmieniona, odmieniony,
Dłoń wyciągasz nieodmiennie,
Dłoń wyciągam, patrzysz we mnie.

Lyrics by Mirosław Wibrys, inspired by the sroties by A. Brzezińska from the “Wody głębokie jak niebo” collection (“Waters as deep as the sky”). An entry for the Harpress’s First Contest.
Music by Barbara Karlik CC-BY-SA