Okamgnienie

Nie mam tego, co masz Ty
I nigdy mieć nie będę
Nie masz tego co mam ja
I nigdy nie zdobędziesz

Z każdą chwilą jest
Mnie jakby trochę mniej
Więc zanim zniknie słońce
A ja razem z nim

Spójrz na mnie
masz w spojrzeniu
fragmenty mojego istnienia
Jestem tylko chwilą
Zaklętą w spojrzeniu

Spójrz na mnie
W Twej źrenicy
Dopóki me odbicie
Mam jeszcze
Chwilę, dwie

Jeszcze przez chwilę patrz
Lubię chwili tej smak
Powiesz mi – życie trwa
Dla mnie to nie jest tak

Spójrz na mnie
masz w spojrzeniu
fragmenty mojego istnienia
Jestem tylko chwilą
Zaklętą w spojrzeniu

Spójrz na mnie
W Twej źrenicy
Dopóki me odbicie
Mam jeszcze
Chwilę, dwie

One look, for which I am very thankful. A small shiver inside, from which I extracted a spark to make it into music. A story of a human, who meets an immortal elf.


Music and lyrics Barbara Karlik CC-BY-SA May 2012