Harfiarka

harfiarka, harfiarz – Osoba grająca na harfie folkowej. harfistka, harfista – Osoba grająca na harfie orkiestrowej. Na harfie gram od 2001 roku, ucz...